ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΕΩΣ ΚΑΒΙ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ