Δελτίο Τύπου για Μέτρα Προστασίας κατά την Εκδήλωση Υψηλών Θερμοκρασιών