Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Λειψών