Συνεχής Ενημέρωση

02Αυγ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμαρχος Λειψών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Λειψών.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση.

Ανακοινωση

18Μάιος

Βαρόμετρο Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) υλοποιεί έρευνα με αντικείμενο τη νησιωτική επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με τα νησιωτικά επιμελητήρια και τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.).

Διεξάγεται για πρώτη φορά στο σύνολο της νησιωτικής χώρας και στόχος είναι να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο ώστε να αποτελέσει μόνιμο εργαλείο καταγραφής, συστηματικής μελέτης και παρακολούθησης δεικτών νησιωτικής ανταγωνιστικότητας.

12Απρ

Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων με Τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ"

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων

Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων

Ευρωπαϊκο Ενιαιο Εγγραφο Συμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημενο Εντυπο Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ)