Συνεχής Ενημέρωση

03Φεβ

Παράταση του μέτρου χορήγησης ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος σε ευάλωτους καταναλωτές.

Ο Δήμος Λειψών ενημερώνει τους κατοίκους του ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3088/τεύχος Β’/24.07.2020), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 276/τεύχοςΒ’/23-01-2023, παρατείνεται η χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα. 
 

09Δεκ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε-ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Προκήρυξη Σύμβασης