Συνεχής Ενημέρωση

13Δεκ

Δελτίο Τύπου για το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Λειψών

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Λειψών, πραγματοποιεί πρόγραμμα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο: «Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)» 25 ωρών.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μόνο ενήλικες, συμπληρώνοντας αίτηση συμμετοχής την οποία θα βρουν στο Δημαρχείο Λειψών.

Σημειώνεται ότι για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο τμήμα απαιτείται εκτός από τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης η επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψηφίου.