Συνεχής Ενημέρωση

17Μαρ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας, προέβη έγκαιρα στο αίτημα για προμήθεια 3,8 τόνων σακουλών ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η οποία μας ενημέρωσε, οτι λόγω έλλειψης πρώτων υλών για την κατασκευή τους, η αποστολή τους θα καθυστερήσει για δύο εβδομάδες ακόμα. Ως εκ τούτου, σακούλες θα δωθούν ξανά στους κατοίκους του νησιού από τις αρχές του επόμενου μήνα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την αποτελεσματική συνεργασία, η οποία έχει καταστήσει το νησί μας πρότυπο στον τομέα αυτό.

22Φεβ

Αναλύσεις Νερού Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης για τους Μήνες από Ιούνιο 2022 έως Ιανουάριο 2023

Αναλύσεις Νερού Δημοτικού Δικτύου - Περιοχή Αγεράκι 06/22

Αναλύσεις Νερού Δημοτικού Δικτύου - Περιοχή Κουσέλιο 06/22

Αναλύσεις Νερού Δημοτικού Δικτύου - Περιοχή Κατσαδιά 06/22