Αναλύσεις Νερού Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης

26Νοε

Αναλύσεις Νερού Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης

Ο Δήμος Λειψών προβαίνει σε συνεχείς ελέγχους και αναλύσεις νερού του δημοτικού δικτύου ύδρευσης προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητά του. Παρακάτω επισυνάπτονται τα πιστοποιητικά ανάλυσης για το τελευταίο εξάμηνο.

 

Αναλύσεις νερού: Μάιος

Αναλύσεις νερού Ιούνιος

Αναλύσεις νερού Άυγουστος

Αναλύσεις νερού: Σεπτέμβριος

Αναλύσεις νερού: Οκτώβριος