Αναλύσεις Νερού Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης Για Το Μήνα Ιούλιο