Αναλύσεις Νερού Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης για το Μήνα Ιούνιο 2024