Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Καθαριότητα Εξωτερικών Χώρων - Εφαρμογή Ανακύκλωσης Δήμου Λειψών 2020