Αναλύσεις Νερού Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης Για Το Μήνα Σεπτέμβριο