Απόφαση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων στην παραλιακή οδό οικισμού Λειψών από 08/06/2022 έως και 30/09/2022

24Ιουν

Απόφαση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων στην παραλιακή οδό οικισμού Λειψών από 08/06/2022 έως και 30/09/2022

Παρακάτω επισυνάπτεται η απόφαση με αριθμό 07/2022 με θέμα "Απόφαση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων στην παραλιακή οδό οικισμού Λειψών από 08/06/2022 έως και 30/09/2022", προς ενημέρωση όλων των συμπολιτών και των επισκεπτών του νησιού μας σχετικά με τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις στη χερσαία ζώνη λιμένα Λειψών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Απόφαση