Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια του Έργου "Ολοκληρωμένη Πρόσβαση ΑμεΑ σε Παραλία του Δήμου Λειψών"