Συνεχής Ενημέρωση

05Μαρ

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΆΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΉΣ ΣΧΟΛΉΣ ΜΟΣ

Ο Δήμος Λειψών ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας για την φιλοξενία των διδασκάλων κιθάρας, πιάνου και, μπαλέτου-χορού της μουσικής σχολής της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου έτους 2020.