Συνεχής Ενημέρωση

17Mar

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας, προέβη έγκαιρα στο αίτημα για προμήθεια 3,8 τόνων σακουλών ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η οποία μας ενημέρωσε, οτι λόγω έλλειψης πρώτων υλών για την κατασκευή τους, η αποστολή τους θα καθυστερήσει για δύο εβδομάδες ακόμα.