Συνεχής Ενημέρωση

19Ιουλ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ

Μετά από το 18-07-2022 έγγραφο αίτημα εγκεκριμένων τουριστικών επιχειρήσεων και κατοίκων του Δήμου Λειψών περί δημοτικής θέσπισης περιορισμών και μέτρων κατά της ηχορύπανσης από οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα και προ της έκδοσης σχετικής Κανονιστικής Πράξης του Δήμου Λειψών, κατά τα εκ του νόμου προβλεπόμενα (άρθρο 72 και 73 Ν. 3852/2010 και άρθρο 79 παρ. 1 περ. α2 του Ν.

13Ιουλ

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Λειψών – Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων

Ο Δήμος Λειψών συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον, εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο εκκίνησης στην προσπάθεια προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης. Σε προηγούμενο στάδιο της διαβούλευσης, εξετάστηκε μέσω της μεθόδου της πολυκριτηριακής ανάλυσης η προσφορότητα υποπεριοχών στο εσωτερικού του δήμου για την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης.