LIPIAN ΟΙΚΙΑ

LIPIAN ΟΙΚΙΑ

Οικοδομική - Κατασκευαστική

Οι υπηρεσίες της Lipsian Oikia, αφορούν κυρίως την οργάνωση και την τεχνική και διοικητική διαχείριση των εργοταξίων (των οικοδομών). Ταυτόχρονα συμμετέχει στην παροχή συμβουλών για ακίνητα, στη διαχείριση κεφαλαίων και επενδύσεων.

Ωράριο
Δευτέρα- Σάββατο 09:00 – 14:00
mob : 00306977030984

 

 

Τηλέφωνο : 2247041168

Website : http://www.lipsian-oikia.com

Email : maxangels@hotmail.com