Εκπαίδευση

Στο νησί των Λειψών όσο αφορά την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργεί: 

  • Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, το οποίο είναι από τα πρώτα ολοήμερα νηπιαγωγεία που λειτούργησαν στην Ελλάδα


     
  • Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο (6-θέσιο),το οποίο στεγάζεται σε κτίριο που έχει χαρακτηριστεί  ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το 2001.
    Στοιχεία επικοινωνίας: 2247041231Ενώ στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση λειτουργεί :