Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο 2017-2018

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΜΑΓΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΛΑΨΗ ΙΣΙΔΩΡΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
ΜΑΚΡΗ ΑΝΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
ΚΑΪΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
ΛΑΟΥΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ο.Ε
ΜΑΤΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
ΜΑΓΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
ΤΣΑΛΙΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
ΚΑΒΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ