Χ.Υ.Τ.Υ (χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων)

Στους Λειψούς έχει κατασκευασθεί και λειτουργεί ήδη από το 2008, Χ.Υ.Τ.Υ στη θέση «Κυδωνιές», για την ταφή του σύμμεικτου υπολείμματος. Η λειτουργία του σήμερα, γίνεται από ιδιώτη ανάδοχο. Έχει συνολική έκταση 39 στρεμμάτων και χωρητικότητα ταφής 13,346 m3. (ΦΩΤΟ) 

Προβλέπεται η δημιουργία μικρής μονάδας κομποστοποίησης στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Υ, η οποία εκτός από τα βιοαπόβλητα θα επεξεργάζεται και τα πράσινα απόβλητα του νησιού. Η δυναμικότητα της μονάδας εκτιμάται σε 60tn.