Λιμνοδεξαμενή

Στο νησί υπάρχει λιμνοδεξαμενή χωρητικότητας 36.000 κυβικών μέτρων στην περιοχή της Παναγίας του Χάρου, η οποία κατασκευάστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με χρηματοδότηση του Γ’ ΚΠΣ με σκοπό να καλύψει αρδευτικές ανάγκες. Η τροφοδοσία της λιμνοδεξαμενής γίνεται από δύο υδροληψίες στα ρέματα Μηλιού και Λιά και μέσα στο 2018 πραγματοποιήθηκε η κατασκευή του έργου «Επαύξηση της απορροής ομβρίων υδάτων προς τη λιμνοδεξαμενή» προϋπολογισμού 90.000€  και χρηματοδοτήθηκε από την Global……Participation