Μορφωτικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λειψών «ΝΟΣΤΟΣ»

Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λειψών – Νόστος, ο οποίος συστάθηκε το 1982 για πρώτη φορά, άλλαξε πολλές φορές μορφή στο πέρασμα του χρόνου και ίσως αδράνησε σε κάποιες περιπτώσεις, όμως ή ανάγκη για έκφραση και πολιτιστική συνοχή έκανε απαραίτητη την παρουσία του σαν θεσμό μέχρι και σήμερα.

Ο σύλλογος αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δεσμών των μελών τού συλλόγου με βάση τις κοινές επιδιώξεις τους, κοινωνικές και εκπολιτιστικές, στην διαφύλαξη της νησιώτικης - λειψιώτικης ταυτότητας, στη  διασύνδεση όλων των Λειψιωτών με άξονα την κοινή  καταγωγή, τις αξίες και εμπειρίες τού παρελθόντος, την επιθυμία για εξέλιξη και προκοπή.

Οι δράσεις του συλλόγου αφορούν εκδηλώσεις, ομιλίες, εκθέσεις και γενικότερα διάφορα πολιτιστικά δρώμενα καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.