Περίθαλψη

Στους Λειψούς λειτουργεί Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο το    οποίο είναι στελεχωμένο με έναν Αγροτικό Ιατρό. Το Π.Π.Ι.Λ. είναι ένα μεγάλο έργο υποδομής και γίνονται προσπάθειες για την όσο το δυνατόν επαρκέστερη στελέχωση του με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. 

Διαθέτει εξεταστήριο γενικής ιατρικής, γυναικολογικό, παιδιατρικό, ακτινολογικό και μικροβιολογικό εργαστήριο, αίθουσα μικροεπεμβάσεων και θάλαμο βραχείας νοσηλείας.