Αγροτικός Συνεταιρισμός Λειψών

Ο Αγροτικός συνεταιρισμός Λειψών Δωδεκανήσου συστάθηκε περίπου πριν 30 χρόνια από Λειψιώτες αγρότες και σήμερα αποτελεί μέλος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου.

Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί στο νησί εκσυγχρονισμένο ελαιοτριβείο φυγοκεντρικού τύπου για τις ανάγκες του Αγροτικού Συνεταιρισμού.