Οδικό Δίκτυο

Το οδικό δίκτυο του νησιού – συνολικού μήκους 20 χμ. - αποτελείται  από τρείς κύριους άξονες ασφαλτοστρωμένους για τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών προς όλες τις περιοχές του νησιού.

  • Ο άξονας από το λιμάνι παραθαλάσσια προς τον «Πλατύ Γιαλό» που καταλήγει στην περιοχή ‘Μοσχάτο’ μήκους 4,8 χμ. 
  • Ο άξονας προς τις περιοχές «Κάμπος» -«Μύλος»-«Αι Γιάννης» περνώντας από το μέσον του νησιού ως την περιοχή «Κατσαδιά» μήκους 4,5 χμ. και 
  • ο άξονας από τον περιφερειακό δρόμο του οικισμού προς την γεωργική γη όπου βρίσκονται οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις του νησιού.