Διατελέσαντες Δήμαρχοι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΑΒΑΛΑΣ 1922 - 1947
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΚ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ 1947 - 1950
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ 1950, 1951, 1959 - 1967
ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΕΛΙΑΣ 1951 - 1955
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ 1955 - 1959
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜ. ΜΟΡΦΩΜΠΟΣ 1967 - 1974
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΙΧ. ΓΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 1974 - 1975
ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤ. ΜΑΓΓΟΣ 01/10/1975 - 31/12/1978
ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝ. ΚΡΑΜΒΟΥΣΑΝΟΣ 01/01/1979 – 31/12/1986
ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΕΜ. ΣΠΥΡΟΥ 01/01/1987 – 31/08/2014
ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΓΓΟΣ 01/09/2014 -