ΚΕΠ ΛΕΙΨΩΝ

Σημεία που ξεχωρίζουν

ΚΕΠ ΛΕΙΨΩΝ

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Τηλέφωνο : 2247028970

Website : http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/