ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΙΨΩΝ

Σημεία που ξεχωρίζουν

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΙΨΩΝ

Πολυδύναμο Ιατρείο

 

Τηλέφωνο : 2247041204

Website : http://www.facebook.com/pages/Πολυδυναμο-Περιφερειακο-Ιατρειο-Λειψων/201895029941134