Αναλύσεις Νερού Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης Για Το Μήνα Ιούνιο 2022