Πρόχειρος Διαγωνισμός Για Το Έργο: "Προστασία Πρανών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Λειψών