Δελτίο Τύπου για το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Λειψών

23Σεπ

Δελτίο Τύπου για το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Λειψών

Ο Δήμος Λειψών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λειψών στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων,στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση»

Τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα που μπορούν να πραγματοποιηθούν από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Λειψών φαίνονται στο παρακάτω αρχείο.

Τα προσφερόμενα προγράμματα, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως και μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, συμπληρώνοντας αίτηση συμμετοχής την οποία θα βρουν στο Δημαρχείο Λειψών.

Δελτίο Τύπου