Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19:00μμ - Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Λειψών