ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022