ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ