Στους Λειψούς 36 μαθητές και εκπαιδευτικοί από το Culver Academy - ένα λύκειο από την Indianapolis των ΗΠΑ.

30Μαρ

Στους Λειψούς 36 μαθητές και εκπαιδευτικοί από το Culver Academy - ένα λύκειο από την Indianapolis των ΗΠΑ.

Καινοτόμος δράση εκπαίδευσης στην εφαρμοσμένη περιβαλλοντική προστασία. 

Αυτές τις ημέρες το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος φιλοξενεί για δεύτερη χρονιά 36 μαθητές και εκπαιδευτικούς από το Culver Academy - ένα λύκειο από την Indianapolis των ΗΠΑ. Διένυσαν περισσότερα από 10.000 χιλιόμετρα για να έρθουν στο Αιγαίο με στόχο να λάβουν μέρος σε δράσεις εφαρμοσμένης περιβαλλοντικής προστασίας στο Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος και να γνωρίσουν τη μοναδική βιοποικιλότητα του Αιγαίου.

Έπειτα από λίγες ημέρες εκπαιδευτικών δράσεων στην ερευνητική βάση του Αρχιπελάγους στη Σάμο, από εχθές βρίσκονται στο νησί των Λειψών και σήμερα οι εκπαιδευτικές δράσεις γίνονται από κοινού μαζί με τους 46 μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου του νησιού, με επίκεντρο το υπό δημιουργία Καταφύγιο Θαλάσσιας Ζωής Αιγαίου . Είναι πολύ ελπιδοφόρο να βλέπουμε τα νέα παιδιά από τόσο διαφορετικά μέρη του κόσμου να μοιράζονται το ίδιο ενδιαφέρον και ανησυχία για την προστασία της φύσης. 

Education in applied environmental conservation. 
These days Archipelagos Institute is hosting for the second year 36 students and teachers from Culver Academy, from Indianapolis USA. They crossed over 10.000km to come to the Aegean with the aim to take part in actions of applied environmental conservation in Archipelagos Institute, and also to get to know the unique biodiversity of the Aegean. 

After a few days of educational activities in Archipelagos’ research base in Samos, since last night they are in Lipsi island. Today all educational actions will take place together with the 46 students of the Lipsi high school, with focus being the under creation Aegean Marine Life Sanctuary. It is truly hopefully to see young people from different parts of the world to share the same interest and concerns for the protection of nature.