Συνεχής Ενημέρωση

30Ιουν

Εκδώστε τα Πιστοποιητικά του Δήμου Λειψών από το σπίτι σας!

Ψηφιακή Έκδοση Πιστοποιητικών Δήμου Λειψών με τη χρήση των κωδικών του πολίτη στο TAXISnet.
Μέσω αυτής της υπηρεσίας κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα να μπει στο σύστημα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών του Δήμου μας να κάνει αίτηση και στη συνέχεια να παραλάβει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να έρθει αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο ή στο ΚΕΠ.
Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο TAXISnet.