Δελτίο Τύπου για το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Λειψών

05Νοε

Δελτίο Τύπου για το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Λειψών

Ο Δήμος Λειψών σας ενημερώνει για την επανέναρξη της δια ζώσης εκπαίδευσης και την συνέχιση της εξ’ αποστάσεως  παρακολούθησης της Πράξης « Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση».

Τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα που μπορούν να πραγματοποιηθούν από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Λειψών φαίνονται στο παρακάτω αρχείο.

Στα προγράμματα αυτά, μπορούν να συμμετάσχουν μόνο ενήλικες, συμπληρώνοντας αίτηση συμμετοχής την οποία θα βρουν στο Δημαρχείο Λειψών.

Σημειώνεται ότι για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο τμήμα απαιτείται εκτός από τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης η επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις θα γίνονται από 08/11/2021 έως 26/11/2021 και από τις 10.00 έως τις 14.00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2247360520.

Δελτίο Τύπου