Συνεχής Ενημέρωση

12Απρ

Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων με Τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ"

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων

Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων

Ευρωπαϊκο Ενιαιο Εγγραφο Συμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημενο Εντυπο Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ)

17Μαρ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας, προέβη έγκαιρα στο αίτημα για προμήθεια 3,8 τόνων σακουλών ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η οποία μας ενημέρωσε, οτι λόγω έλλειψης πρώτων υλών για την κατασκευή τους, η αποστολή τους θα καθυστερήσει για δύο εβδομάδες ακόμα. Ως εκ τούτου, σακούλες θα δωθούν ξανά στους κατοίκους του νησιού από τις αρχές του επόμενου μήνα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την αποτελεσματική συνεργασία, η οποία έχει καταστήσει το νησί μας πρότυπο στον τομέα αυτό.