Συνεχής Ενημέρωση

22Φεβ

Αναλύσεις Νερού Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης για τους Μήνες από Ιούνιο 2022 έως Ιανουάριο 2023

Αναλύσεις Νερού Δημοτικού Δικτύου - Περιοχή Αγεράκι 06/22

Αναλύσεις Νερού Δημοτικού Δικτύου - Περιοχή Κουσέλιο 06/22

Αναλύσεις Νερού Δημοτικού Δικτύου - Περιοχή Κατσαδιά 06/22

03Φεβ

Παράταση του μέτρου χορήγησης ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος σε ευάλωτους καταναλωτές.

Ο Δήμος Λειψών ενημερώνει τους κατοίκους του ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3088/τεύχος Β’/24.07.2020), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 276/τεύχοςΒ’/23-01-2023, παρατείνεται η χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα.