Συνεχής Ενημέρωση

19Ιουλ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ

Μετά από το 18-07-2022 έγγραφο αίτημα εγκεκριμένων τουριστικών επιχειρήσεων και κατοίκων του Δήμου Λειψών περί δημοτικής θέσπισης περιορισμών και μέτρων κατά της ηχορύπανσης από οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα και προ της έκδοσης σχετικής Κανονιστικής Πράξης του Δήμου Λειψών, κατά τα εκ του νόμου προβλεπόμενα (άρθρο 72 και 73 Ν. 3852/2010 και άρθρο 79 παρ. 1 περ. α2 του Ν.