Συνεχής Ενημέρωση

19Ιουλ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ

Μετά από το 18-07-2022 έγγραφο αίτημα εγκεκριμένων τουριστικών επιχειρήσεων και κατοίκων του Δήμου Λειψών περί δημοτικής θέσπισης περιορισμών και μέτρων κατά της ηχορύπανσης από οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα και προ της έκδοσης σχετικής Κανονιστικής Πράξης του Δήμου Λειψών, κατά τα εκ του νόμου προβλεπόμενα (άρθρο 72 και 73 Ν. 3852/2010 και άρθρο 79 παρ. 1 περ. α2 του Ν.

13Ιουλ

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Λειψών – Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων

Ο Δήμος Λειψών συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον, εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο εκκίνησης στην προσπάθεια προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης. Σε προηγούμενο στάδιο της διαβούλευσης, εξετάστηκε μέσω της μεθόδου της πολυκριτηριακής ανάλυσης η προσφορότητα υποπεριοχών στο εσωτερικού του δήμου για την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης.

24Ιουν

Απόφαση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων στην παραλιακή οδό οικισμού Λειψών από 08/06/2022 έως και 30/09/2022

Παρακάτω επισυνάπτεται η απόφαση με αριθμό 07/2022 με θέμα "Απόφαση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων στην παραλιακή οδό οικισμού Λειψών από 08/06/2022 έως και 30/09/2022", προς ενημέρωση όλων των συμπολιτών και των επισκεπτών του νησιού μας σχετικά με τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις στη χερσαία ζώνη λιμένα Λειψών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.