Συνεχής Ενημέρωση

05Νοε

Δελτίο Τύπου για το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Λειψών

Ο Δήμος Λειψών σας ενημερώνει για την επανέναρξη της δια ζώσης εκπαίδευσης και την συνέχιση της εξ’ αποστάσεως  παρακολούθησης της Πράξης « Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση».

Τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα που μπορούν να πραγματοποιηθούν από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Λειψών φαίνονται στο παρακάτω αρχείο.

Στα προγράμματα αυτά, μπορούν να συμμετάσχουν μόνο ενήλικες, συμπληρώνοντας αίτηση συμμετοχής την οποία θα βρουν στο Δημαρχείο Λειψών.