Συνεχής Ενημέρωση

05Ιουν

Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τη Λειτουργία των Τουριστικών Επιχειρήσεων

Παρακάτω επισυνάπτονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα βάσει των οποίων θα πρέπει να λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο λήψης μέτρων έναντι του COVID-19.

Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τη Λειτουργία των Τουριστικών Επιχειρήσεων