Συνεχής Ενημέρωση

13Δεκ

Δελτίο Τύπου για το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Λειψών

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Λειψών, πραγματοποιεί πρόγραμμα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο: «Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)» 25 ωρών.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μόνο ενήλικες, συμπληρώνοντας αίτηση συμμετοχής την οποία θα βρουν στο Δημαρχείο Λειψών.

Σημειώνεται ότι για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο τμήμα απαιτείται εκτός από τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης η επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψηφίου.

08Δεκ

Αναβάθμιση Ηλεκρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Λειψών

Ολοκληρώθηκε το έργο "Αναβάθμιση Ηλεκρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Λειψών" προϋπολογισμού 102.000 € προ έκπτωσης.
Αντικαταστάθηκαν τα παλιά με νέα "έξυπνα" πίλλαρς που λειτουργούν με ψηφιακό λογισμικό και ηλεκτρονικές κάρτες, διαθέτουν 4 εξόδους παροχής ρεύματος και 4 παροχής νερού, έχουν τριφασικό ρεύμα με αρ. παροχής 4 για να σηκώνουν μεγαλύτερα ηλεκτρικά φορτία ενώ τοποθετήθηκαν και νέα καλώδια.
Οι παροχές του νησιού μας προς τους λάτρεις του τουρισμού με σκάφη αναψυχής αναβαθμίζονται και εξελίσσονται.