Συνεχής Ενημέρωση

26Νοε

Αναλύσεις Νερού Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης

Ο Δήμος Λειψών προβαίνει σε συνεχείς ελέγχους και αναλύσεις νερού του δημοτικού δικτύου ύδρευσης προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητά του. Παρακάτω επισυνάπτονται τα πιστοποιητικά ανάλυσης για το τελευταίο εξάμηνο.

 

Αναλύσεις νερού: Μάιος

30Αυγ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Λειψών για ορκωμοσία

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος συνδυασμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.38/2019/445/ΠΕ20/19 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας στην κεντρική Πλατεία του Δήμου μας, στις 31 Αυγούστου 2019, μέρα Σάββατο και ώρα 18.30μμ, ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/ 2010 ορκωμοσία.

Ο εκλεγείς Δήμαρχος